Hva er pinnekjøtt?

Pinnekjøtt er en tradisjonsrik norsk rett som velges av 29 % av husstandene på julaften. Pinnekjøtt består av ribbe fra sau. Kjøttet dampkokes et par timer over barkfrie bjørkepinner, derav navnet.

Er det ikke slik at sau kan ha skrapesyke som kan smitte mennesker?

Ekspertene vil ikke utstede garantier. Derfor vil mange holde seg til føre-var-prinsippet, altså at man skal unngå all mat som mistenkes å være skadelig, selv pinnekjøttet på julaften. Vi er ikke enige. For å forklare bakgrunnen for vårt valg av julerett, må vi dra veien om jungelen på Papua Ny Guinea, til forefolket. I 1957 beskrev en amerikansk forsker, som senere fikk nobelprisen, hvordan mange kvinner og barn døde av en forferdelig sykdom som ødela bevegelsesevnen og forandret atferden. Sykdommen ble kalt kuru («rystelser»).

Var dette Creutzfeldt-Jakobs sykdom?

Nei, men den liknet. Undersøkelsen av hjernen til de døde viste at sykdommen var en form for svampformet hjernesykdom. Fra før kjente man en annen slik sykdom, nemlig Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJS), som var svært sjelden og som rammet middelaldrende og eldre personer. Den sykdommen var like skremmende. Pasientene ble raskt åndssløve, fikk bevegelseshemninger og døde innen et år. Er de virus eller noe annet som "smitter"? Det var barn og kvinner blant forefolket som stelte de døde før begravelsen. Det hendte at de smakte på hjernen til de døde. Altså er det nærliggende å tro at dette var en smittsom sykdom sannsynligvis forårsaket av et virus i hjernen til de døde. Senere undersøkelser viste imidlertid at sykdommen kunne overføres (til aper) med hjernemasse selv om massen var behandlet slik at eventuelle virus ville være døde. Dermed forlot de fleste forskerne virusteorien. Man tror nå at det rett og slett er protein (eggehvitestoff) som overføres. Hva er som skjer med proteinene som ødelegges? Proteiner er kroppens byggesteiner. De har selvfølgelig ikke noe arvestoff og er ikke «levende». Et protein består av aminosyrer som er hektet sammen på rekke og rad. En slik aminosyrekjede folder seg så sammen. Den rådende teorien er at CJS skyldes opphopning i hjernen av et normalt sammensatt protein som er sammenfoldet på en unormal måte. Det unormale proteinet kan, hvis det overføres til en frisk hjerne, sette i gang en kjederedaksjon hos et normalt protein slik at også det foldes unormalt. Det omformede proteinet kalles prion, og sykdommene omtales ofte som prionsykdommer.

Hva er de viktigste prionsykdommene?

Dette har vi satt opp i en tabell:

Sykdom Art Kjent Utbredelse Hvordan oppsto
Skrapesyke Sau 250 år Hele verden, unntatt Australia og New Zealand Ukjent
Creutzfeldt-Jakobs sykdom Menneske 80 år Hele verden Ukjent
Kugalskap (BSE) Storfe 10 år Storbritannia, Portugal, Sveits Trolig foring med utilstrekkelig varmebehandlet kjøtt-/beinmel
Variant Creutzfeldt-Jakobs sykdom Menneske 1 år

Storbritannia (14 tilfeller),

Frankrike (1 )

Mulig inntak av klett fra storfe med BSE
BSE-relatert skrapesyke Sau 1 år Kun laboratorium Foring med hjernemasse fra BSE-storfe

Mye tyder nå på at den nye variant av Creutzfeldt-Jakobs sykdom er oppstått ved overføring av smittestoff fra storfe med kugalskap (BSE) til menneske. I tillegg har man i laboratoriet fremkalt en BSE-relatert skrapesyke hos en sau ved å fore den med hjernemasse fra storfe med BSE. Dermed ser det ut til at BSE-prionet kan overføres til både sauer og mennesker ved spising og gi sykdom.Etter som BSE ikke fins i Norge, er det ingen bekymringer knyttet til norsk storfekjøtt. Men skrapesyke har vi, og det har ført til to bekymringer:

Bekymring 1: Kan det være at norske sauer med skrapesyke egentlig har den nye BSE-relaterte skrapesyken som igjen eventuelt kan overføres til mennesker?

Nei, mener vi og begrunner det slik: For det første har denne nye skrapesyken aldri vært påvist naturlig, bare i laboratoriet. For det andre er kjøtt- og beinmel fra Storbritannia ikke importert som for til norske sauer etter 1981. Dermed er det i praksis utelukket at norske sauer skal ha fått for med BSE-prion.

Bekymring 2: Siden kugalskap trolig er overført til mennesker, kan også vanlig skrapesyke bli overført? Og er ikke Creutzfeldt-Jakobs sykdom nettopp slik "skrapesyke hos mennesker"?

Nei, mener vi, og begrunner det slik: ·

- For det første er det sett tilfeller av CJS også hos mennesker som oppgir at de aldri har spist sauekjøtt. Dette utelukker imidlertid ikke at CJS ikke kan ha flere årsaker, hvorav noen teoretisk kunne være knyttet til skrapesyke.

- For det andre: Der skrapesyke forekommer hyppig er det like lite CJS som der skrapesyke ikke forekommer. På Island, hvor skrapesyke er utbredt, er CJS-hyppigheten 0,37 tilfeller per million innbyggere per år. På New Zealand som er fritt for skrapesyke er tilsvarende hyppighet av CJS 0,98 Dette er en god indikasjon på at de to tilstandene ikke har sammenheng.

- For det tredje viser flere studier at spising av innvoller og arbeid med sauer eller storfe ikke er hyppigere hos CJS-pasienter enn hos tilfeldig valgte kontrollpersoner.

På grunnlag av den samlede forskningen så langt regner vi ikke med at klassisk skrapesyke kan overføres til mennesker og gi Creutzfeldt-Jakobs sykdom eller annen sykdom. Vi har derfor ikke noe grunnlag for å gi råd om endringer i kosthold. Det betyr at vår julemiddag også i år er pinnekjøtt.

God jul!

Teksten har stått på trykk i Dagbladet litt annen form.