Det er lang tradisjon for å gi norske barn melk og melkeprodukter for å sikre et sterkt skjellett. En ny vitenskapelig artikkel slår man fast at melkeprodukter kanskje ikke er så viktige i oppveksten.

Forskerne hadde gjennomgått alle tidligere undersøkelser om betydningen av melk for beinbygningen til barn og ungdom. De fant til sammen 37 studier. I 27 av disse var det ingen sammenheng mellom innholdet av melkeprodukter i kostholdet og kvaliteten på beinvevet eller forekomsten av beinbrudd. I de resterende studiene ble det påvist en beskjeden effekt.

Forskernes konklusjon er at det foreløpig ikke foreligger sikre holdepunkter for at melkeprodukter er nødvendig for å gi barn og ungdom en sterk og god beinbygning. Undersøkelsen er gjengitt i det mest anerkjente medisinske tidsskriftet om barns helse.

Kilde: Pediatrics