Folat er et B-vitamin som har mange viktige oppgaver i kroppen.

Mangel på dette vitaminet gir seg utslag på ulike måter, den vanligste er anemi. Gravide bør passe på å få i seg nok folat.

Folat er viktig i omsetningen av aminosyrer og dannelsen av proteiner. Spesielt viktig er det i forhold til de røde blodlegemene. Går man med for lavt nivå i blodet over lang tid vil det etterhvert komme underutviklede røde blodlegemer ut i blodet, og vi får en blodmangel, en anemi.

Dette merker man vanligvis som:

- slapphet
- tretthet
- hodepine

Anemien kan imildertid også uttrykke seg på andre måter, som for eksempel med:

- kvalme
- diare
- irritabilitet
- glemsomhet

En annen viktig oppgave for folat er å uskadeliggjøre en aminosyre i blodet som kalles homocystein. Folatmangel kan dermed føre til økte mengder av homocystein – en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer.

For gravide er det spesielt viktig å ha tilstrekkelige mengder folat. Vitaminen er viktig for celledannelsen i fosteret, og en mangeltilstand kan føre til blant annet ryggmargsbrokk.

Det har vært antydet i studier fra utlandet at dersom alle gravide kvinner tok folattilskudd, ville antall nye tilfeller av ryggmargsbrokk vært redusert med mellom 50 og 75 prosent.

Anbefalt daglig mengde folat er 300 mikrogram. For gravide og kvinner som planlegger å bli gravide er det ønskelig med en større daglig mengde, her er anbefalingen omkring 400 mikrogram.

Matvarer som inneholder mye folat er:

- dypgrønne grønnsaker (brokkoli og spinat)
- tørre bønner
- grove kornvarer
- appelsiner og appelsinjuice

Det kan for mange være vanskelig å få i seg den anbefalte daglige mengden folat gjennom kosten, og da er et folattilskudd anbefalt. Det er ikke forbundet noen bivirkninger med å ta 400 mikrogram folat som tilskudd til den mengden man får gjennom kosten.