Mange som forsøker å slanke seg ender opp med at vekten isteden svinger opp og ned. Om dette skjer ofte, kan det ha en negativ effekt på immunsystemet.

I studier av kvinner som har slanket seg fra to til fem ganger, og hver gang gått ned omkring 5 kilo, fant man at kvinnene hadde dårligere immunforsvar enn kvinner som ikke slanket seg.

Studien fokuserte på viktige celler i immunforsvaret, såkalte naturlige dreperceller, også kalt NK-celler. Disse er med på å nøytralisere blant annet virus som kan forårsake forkjølelse, lungebetennelse eller herpes. I laboratorieforsøk har drepercellene også uskadeliggjort kreftceller.

De 114 kvinnene i studien var i alderen 50 til 75 år. De var i god form, røykte ikke, men trente heller ikke og var overvektige. Halvparten var svært overvektige.

Etter undersøkelser som besto av detaljerte spørreskjema samt blodprøver, viste det seg at kvinnene som tidligere hadde slanket seg 5 kilo eller mer, hadde lavere aktivitet i sine NK-celler. Immunforsvaret var ytterligere svekket hos kvinnene som hadde slanket seg 5 kilo eller mer gjentatte ganger.

Til sammenligning hadde kvinner med stabil vekt over lengre tid, høyere aktivitet i sine NK-celler.

Det er heldigvis slik at immunforsvaret ikke kun avhenger av disse drepercellene. Dette utrolig komplekse forvarssystemet består av svært mange bestanddeler, og kan uskadeliggjøre inntrengende mikroorganismer selv om aktiviteten til NK-cellene er noe nedsatt.

Kilde: Journal of the American Dietetic Organisation, juni 2004