Frukt og grønnsaker innholder stoffer som forhindrer skadelige kjemiske reaksjoner i menneske kroppen. Vitaminer er eksempel på slike stoffer og er bra for vår helse når vi får dem i oss naturlig gjennom kostholdet.

En gruppe forskere gjennomgikk nylig alle undersøkelser som har vært utført om nytten av vitamintilskudd som selges på apotek, i dagligvarebutikker eller i helsekostforretninger. Forskerne ønsket å finne ut om tilskuddene kan være en erstatning for å spise frukt og grønt.

De gjennomgikk 68 studier av effekten av å ta tilskudd med betakaroten, selen og vitaminene A, C og E. Undersøkelsene omfattet til sammen 230.000 mennesker. 47 av studiene var gjennomført med gode vitenskapelige metoder og kunne derfor tillegges ekstra vekt. Resultatet var dessverre nedslående. Gjennomgangen av studiene viste at alle tilskuddene unntatt vitamin C og selen forkortet levetiden. Vitamin C verken økte eller reduserte dødeligheten. Selen derimot kan kanskje være til nytte, men foreløpig har det ikke vært utført tilstrekkelig forskning til å bekrefte dette. Betakaroten økte dødeligheten med syv prosent. De tilsvarende tallene for vitamin A og E var henholdsvis 16 og fire prosent.

Mellom 10 og 20 prosent av den voksne befolkningen i den vestlige del av verden tar ulike vitamintilskudd. Oppsummeringen som forskerne gjorde om nytten av slike kosttilskudd er derfor tankevekkende.

Kilde: JAMA 2007