Betakaroten hjelper mot hukommelsestap hos menn.

Det er kjent at oksidasjon bidrar til aldring av hjernen.

Forskere ved Brigham and Women's Hospital og Harvard Medical School ønsket derfor å finne ut om regelmessig inntak av antioksidanter kunne hindre denne utviklingen.

Nesten 4000 menn ble fulgt i gjennomsnittlig 18 år. Halvparten mottok 50 milligram med betakaroten annen hver dag. Det tilsvarer omtrent fire gulrøtter. Resten fikk placebo.

De tre siste årene av studieperioden ble ytterligere 2000 menn innlemmet i undersøkelsen. Gjennomsnittsalderen var 73 år og alle var ved generell god helse. Også denne gruppen ble delt i to og gitt enten placebo eller betakaroten.

Alle 6000 deltakere tok hukommelsestester ved slutten av forsøket.

Resultatene viser at betakaroten ikke hadde noen effekt på menn som hadde tatt antioksidanter i tre år eller mindre.

Menn som hadde fått betakaroten i 15 år eller lengre fikk imidlertid høyere poengsummer på alle testene.

Forskjellene var forholdsvis små, men forskerne understreker at selv moderate bedringer i hukommelsen kan forutsi hvor kraftig demens rammer.

Dette er den første undersøkelsen som har vist at enkle endringer i kostholdet kan begrense aldersbetinget hukommelsestap.

Kilde: Archives of Internal Medicine 2007