Barn som spiser lite salt drikker mindre saft og brus.

Et kosthold med lite salt kan redusere faren for overvekt, høyt blodtrykk og framtidig hjerte-karsykdom hos barn.

Det kommer fram av en britisk undersøkelse ved St. George’s University, publisert i Hypertension, tidsskriftet til the American Heart Association.

Tidligere studier har vist at salt øker væskeinntaket hos voksne. Forskerne ønsket å finne ut om det samme gjaldt for unger. Informasjon fra over 2000 personer ble tatt med i undersøkelsen. Alle var mellom fire og 18 år.

Resultatene viser at barn med lavt saltinnhold i kosten drakk mindre væske generelt - inkludert sukkerholdige drikker som saft og brus.

Forskerne regnet ut at dersom deltakerne kuttet ned på saltinntaket med ett gram i løpet av dagen, ville de:

- redusere det daglige væskeinntaket med 100 gram
- redusere det daglige inntaket av sukkerholdige drikker med 27 gram

Det betyr at unger som halverer saltinnholdet i maten (cirka tre gram salt per dag) vil drikke to sukkerholdige drinker færre i uken. Det tilsvarer en reduksjon på rundt 250 kalorier.

Forskerne håper økt viten om sammenhengen mellom salt og økt sukker- og kaloriinntak kan bidra til å redusere forekomsten av overvektighet hos barn.

Tidligere undersøkelser på området har også vist at:

- moderat nedgang i saltinntaket til barn kan senke blodtrykket
- personer med lavt saltinnhold i kosten som barn er mindre utsatt for høyt blodtrykk senere i livet

Kilde: Hypertension 2006, 2008