Er koffeinholdige drikker så vanndrivende som vi tror?

Medisinsk helsepersonell har lenge sagt at koffeinholdige drikker kan føre til dehydrering. Men stemmer det?

Forskning har ikke kunnet bekrefte denne ”sannheten”. De aller fleste studier på området har funnet at moderate mengder koffein kun har en meget mild vanndrivende effekt.

En studie ved University of Connecticut tok for seg ti tidligere undersøkelser. Studien ble publisert i 2002 i tidsskriftet The International Journal of Sport Nutrition and Exercise.

Resultatene viser at koffein ikke ga vesentlig økt urinmengde sammenlignet med placebo eller vann.

I en annen studie, publisert i samme tidsskrift i 2005, kontrollerte forskerne koffeininntaket til 59 voksne personer i elleve dager. Noen dager fikk deltakerne koffeinkapsler, andre dager placebo. Forskerne så ingen signifikante forskjeller i urinvolum.

Dette tyder på at koffein ikke er et så kraftig vanndrivende middel som tidligere antatt.

Kilde: The New York Times 2008