Har du lyst til å slutte å røyke, men er usikker på hvordan du skal ta grep? Da trenger du kanskje en støttespiller.

Synes du i tillegg at det er flaut å mislykkes, hjelper det sikkert å vite at bare 3-5 prosent av de som slutter å røyke uten hjelp, er røykfrie 12 måneder senere.

Du er ikke alene

Over 80 prosent av alle røykere i Norge ønsker å slutte, viser undersøkelser. Likevel er det få som tar initiativ til å snakke med legen om det. - Det er jo ikke en sykdom, tenker du kanskje. Men faktum er at røyking blir betegnet som en kronisk avhengighetstilstand som kan kreve både medikamentell behandling og tett oppfølging. Da er vel ikke koblingen til legen så fjern?

Enorm helseeffekt

Du skal ikke være lenge røykfri før det gir effekt. Allerede etter 20 minutter er blodtrykket ditt og pulsen din ned på vanlig nivå igjen.

- Etter 8 timer er mengden kullos i blodet vanlig igjen

- Etter 24 timer er risikoen for hjerteinfarkt lavere

- Etter 2 uker til 3 måneder øker lungekapasiteten med opptil 30 prosent

- Etter 5 år er risikoen for å dø av lungekreft halvert

- Etter 10 år er celler som var i ferd med å utvikle seg til kreftceller, erstattet med friske celler

Fra røykestopp til ikke-røyker

Selv om du kan slutte å røyke fra et øyeblikk til et annet, tar det tid å bli en ikke-røyker. Det krever en adferdsendring som skal vare – livet ut. Det kan ta tid å endre vaner som man har hatt i flere år. Noen trenger støtte i startfasen, andre har behov for oppfølging over tid. Hos legen kan du få råd og veiledning på veien, og medikamentell behandling dersom det er det riktige. Og kanskje viktigst av alt, legen kan gi det viktig støtte når du møter utfordringer underveis.

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om mulighetene for å lykkes med å stumpe røyken, kan du ha nytte av å investere i en bok om røykeslutt. Du kan også ringe Røyketelefonen på 800 400 85. Der får du gode råd fra eksperter på området.

Men aller viktigst - snakk med legen din for å få råd og informasjon om hvilke hjelpemidler som best kan passe for deg dersom du ønsker å bli varig røykfri.

Lykke til!