De fleste som ønsker å slutte å røyke forsøker opp til sju ganger. Og over halvparten som slutter, er i gang igjen i løpet av en uke.

Samtidig velger mange å slutte uten hjelp. Når bare 3-5 prosent lykkes med å slutte alene, er det kanskje lurt å endre framgangsmåte. Det er ingen grunn til å ta støyten alene og la være å søke hjelp.

Bruk fastlegen

Fastlegen din vet at det krever sitt å slutte å røyke. Det kan være godt å ha noen med på laget, og legen vet mye om hva som venter og kan gi gode råd. I deres retningslinjer er det anbefalt at lege og pasient møtes første gang for å forberede røykeslutten. Da kan legen samtidig vurdere om det er hensiktsmessig å slutte å røyke med hjelp av medikamentell støtte. Neste konsultasjon settes gjerne til 2-5 dager etter røykeslutt, og tre uker etter røykeslutt bør dere møtes igjen. Siste konsultasjon er anbefalt 3 måneder etter røykeslutt, men røyner det på og du har problemer med å sove eller opplever annet ubehag som følge av nikotinabstinens, er det lurt å bestille en ekstra time.

Gratis veiledning

Helsedirektoratet anbefaler medisin og oppfølging i kombinasjon, fordi det gir økt effekt. Det finnes en rekke gode røykesluttprogram som for eksempel slutta.no som er utviklet med støtte av Helse- og rehabilitering, Sosial- og helsedirektoratet, Kreftforeningen og Norsk forskningsråd.

Ved å benytte Slutta.no får du praktiske råd om hvordan du bør gå fram og tips om hva du kan gjøre for å unngå det verste røykesuget. Etter hvert som dagene og ukene går får du vite mer om hvordan kroppen din henter seg inn igjen og helsen blir bedre. Det hjelper deg til å fokusere på alt det positive som skjer. Ellers finnes det ulike nettfora hvor man kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

Det kritiske punkt

Har du sluttet før, vet du at starten er det vanskeligste. Over halvparten er i gang igjen før den første uka er gått. Mange opplever også at røykesuget kommer tilbake med jevne mellomrom. Da gjelder det å ha en strategi og holde hodet kaldt. Vær forberedt på at en krise kan utløse en røykeimpuls. Når du er klar over denne mekanismen er også sjansens større for at du står i mot. Ellers får du gripe til en velkjent hjelpemiddel: Ring en venn! Og helst en som har lykkes med å stumpe røyken for godt!