Unge som røyker mye hasj har større risiko for hjerneskade enn andre unge.

Foreldre, eller andre som ønsker at deres kjære skal holde seg unna eller slutte med hasjrøyking, får nå enda et argument å fremføre. Ny forskning viser at unge som røyker mye hasj har en større risiko enn andre unge for forstyrrelser i hjernens utvikling.

Hasjrøykingen skader spesielt utviklingen av hjernens funksjonshastighet hos unge voksne, viser undersøkelsen som nylig ble publisert i Journal of Psychiatric Research.

- Våre undersøkelser viser at et høyt forbruk av cannabis er forbundet med skader i de områdene av hjernen som er forbundet med hukommelse, oppmerksomhet, beslutningstagning, språk og funksjonsevner, sier ph.d. og prosjektleder Manzar Ashtari ved radiologisk avdeling ved Children's Hospital of Philadelphia i USA.

Daglig hasjrøyking

Prosjektet tok utgangspunkt i en spesiell type hjernescanning, kalt DTI (Diffusion Tensor Imaging), som måler bevegelsen av væske i hjernevevet. 14 unge menn med stoffmisbrukerbakgrunn ble sammenlignet med en kontrollgruppe på 14 friske. Gjennomsnittsalderen i begge gruppene var 19 år.

De 14 med stoffbakgrunn, som kom fra et behandlingssenter i New York, hadde i gjennomsnitt røkt hasj fra de var 13 til de var 18 år gamle, med et omfang på opp til seks ”jointer” om dagen det siste året før de sluttet.

Svekket informasjonshastighet

- De unormale mønstrene for væskegjennomstrømning som vi fant hos de tidligere misbrukerne, tyder på at det har skjedd en skade eller et opphold i utviklingen av det isolerende materialet (myelin) som omgir hjernecellenes utløpere, forteller forsker Ashtari.

Stoffet myelin beskytter nervefibrene og gjør at nerveimpulser vandrer raskt gjennom fibrene. En myelinskjede verner hjernecellens utløpere omtrent som en isolasjonsgummi omslutter en elektrisk ledning. Om den er mangelfull, kan det senke informasjonshastigheten mellom de forskjellige delene av hjernen. Dette vil igjen påvirke evnen til å tenke og tilegne seg kunnskaper. Hos ungdom og unge voksne er disse ferdighetene under utvikling, og eventuelle skader kan gi varige svekkelser.

Klar sammenheng, uklar årsak

Forskerne presiserer at resultatene er foreløpige, antall forskningsobjekter var få og at flere av de 14 tidligere misbrukerne hadde i tillegg vært alkoholmisbrukere.

Det er også mulig at det synlige avviket i hjernen til de 14 tidligere misbrukerne på forhånd hadde gjort dem mer disponert for stoffavhengighet, fremfor å være en følge av den.

Kilde: Journal of Psychiatric Research, Vol. 43, 3 og Children's Hospital of Philadelphia (www.chop.edu)