Selv om man vet hvor helseskadelig røyk er, kan det være svært vanskelig å kutte den ut. Ny studie viser at en effektiv måten for å få røykere til å stumpe sigaretten på, er å lokke med penger. Forskere ved University of Pennsylvania fikk 878 ansatte ved et stort firma til å bli med på et røykesluttprogram. De ansatte ble tilfeldig delt inn to grupper: 442 fikk informasjon om ulike røykesluttkurs, mens de resterende 436 fikk i tillegg til denne informasjon løfte om betaling dersom de deltok og klarte å slutte med røyk.

Lønnen ble satt opp slik: 100 dollar for å fullføre et undervisningskurs, 250 dollar for å slutte å røyke innen seks måneder, og 400 dollar for å holde seg røykfri i de seks etterfølgende månedene.

Jevnlig oppfølging

Etter oppstart av røykesluttprogrammet, foretok forskerne en kontrollsjekk tre og seks måneder senere for å se hvem som hadde klart å slutte. Etter ytterligere seks måneder, altså ni eller tolv måneder etter programoppstart (avhengig av om deltagerne hadde sluttet etter tre eller seks måneder), ble det tatt enda en kontroll for å se hvem som hadde klart kravet om å være røykfri i et halvt år. 15 eller 18 måneder etter oppstart ble det tatt en siste kontrollsjekk.

Resultater

Det var tydelig at de som ble lovet lønn for å slutte å røyke, hadde større sjanse for å klare det enn de som kun fikk informasjon.

15,4 prosent av deltagerne i den betalte gruppen deltok i et røykesluttkurs, mens bare 5,4 i den andre gruppen gjorde det samme. 10,8 prosent i den betalte gruppen fullførte kurset, mens bare 2,5 prosent i informasjonsgruppen ble med til siste slutt.

20,9 prosent av deltagerne i den betalte gruppen klarte å slutte å røyke innen de seks første månedene, kontra 11,8 i den andre gruppen. 14,7 prosent i den betalte gruppen klarte å holde seg røykfri i de følgende seks månedene, mens bare 5 prosent i informasjonsgruppen klarte det samme.

I kontrollsjekken 15 eller 18 måneder etter oppstart, så man at 9,4 prosent i den betalte gruppen var røykfri, mot kun 3,6 prosent i informasjonsgruppen.

Gjelder kun én samfunnsgruppe

En svakhet ved undersøkelsen er at de fleste deltagerne var mennesker med relativt høy utdannelse og god lønn. Man kan derfor ikke uten videre overføre disse funnene til å gjelde alle samfunnsgrupper. Hadde deltagerne hatt dårligere råd ville kanskje resultatet blitt annerledes. Man vet heller ikke hvordan utfallet hadde blitt dersom det var andre ”lønningssatser”.

Kilder:
1. K.G. Volpp, A.B. Troxel, M.V. Pauly, et. al, A randomized controlled trial of financial incentives for smoking cessation, The New England Journal of Medicine, 2009; vol. 360, pp. 699-709
2. “Financial incentives help smokers quit smoking”, Webmd.com, 12. Februar 2009
3. “Financial incentives may facilitate smoking cessation”, Medscape.com, 11. Februar 2009