Holder du deg røykfri i minst 20 år etter å ha stumpet den siste sigaretten, har du ikke større fare for å dø av røykrelaterte sykdommer enn de som aldri har tatt et trekk.

Frem til nå har man trodd at det er umulig for røykere å reparere de helseskadene de har påført seg på grunn av røykingen. En ny norsk studie viser at dette ikke stemmer helt.

Det lønner seg å slutte

50 000 nordmenn fra Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland deltok i studien. I 1970- og 80 årene ble deltakernes hjerte og blodårer vurdert ved to anledninger med noen år mellom hver gang. Deretter ble de fulgt i ytterligere 25 år.

Det viste seg at de som tidligere hadde røykt, men som sluttet, ikke hadde større risiko for å dø av røykrelaterte sykdommer enn de som aldri hadde røykt.

Med røykrelaterte sykdommer, mener forskerne:

- Hjerteinfarkt
- Hjerneslag
- Lungekreft
- Kreft i bukspyttkjertelen, nyrer eller blæren

Dette viser at det lønner seg å slutte, selv om man har røykt i flere år.

– Dette er en gledelig nyhet. Ser vi på alle dødsårsaker under ett, er det ingen forskjell på stødige eks-røykere og aldri-røykere, sier Kjell Bjartveit, tidligere adm. overlege ved Statens helseundersøkelser, og én av forfatterne av studien.

Størst fare for menn

De som var røykfrie ved den første undersøkelsen, men ikke den andre gangen de ble medisinsk vurdert, hadde større fare for å dø av de nevnte sykdommene enn ikke-røykerne, men likevel lavere enn dem som hadde røykt hele tiden.

Eks-røykerne som gjenopptok vanen hadde langt høyere risiko enn aldri-røykerne. Menn hadde større fare enn kvinner med henholdsvis 59 og 40 prosent økt sykdomsforekomst sammenlignet med aldri-røykerne.

Ikke overraskende funn

Bjartveit er ikke overrasket over funnene.

– De som har klart å forbli eks-røykere, har jo ikke vært utsatt for røyk på mange år, poengterer han.

Det er blitt gjort lignende studier tidligere, men dette prosjektet skiller seg ut ved at deltakerne ble undersøkt ved to anledninger, ikke bare én.

Hjerteinfarkt – vanligste dødsårsak

Hjerteinfarkt var den vanligste røykrelaterte grunnen til at noen av røykerne døde. Ikke like mange døde av lungekreft, som er den sykdommen som gjerne nevnes når man snakker om farene ved røyk.

– Selv om mange er opptatt av lungekreft i forbindelse med røyk, bør vi huske at røyken er årsak til langt flere dødsfall av hjerte- og karsykdom, sier Bjartveit.

Like farlig å røyke i dag

I dag vet man at hjerte- og karsykdommer også henger sammen med overvekt og sykdommer som for eksempel diabetes. Forskerne har tatt dette med i betraktning, og forteller at det likevel ikke er annerledes å kutte ut røyken i dag enn på 70- og 80-tallet.

– Røyk er like skadelig i dag som for 25 år tilbake, understreker Bjartveit.

Kilde:

”Mye å vinne for eks-røykere”, Dagensmedisin.no