Skal du legge deg på operasjonsbordet bør du kutte ut røykingen minst fire uker i forveien. Risikoen for komplikasjoner etter en operasjon er dobbelt så høy hos de som røyker frem til operasjonen sammenlignet med de som ikke gjør det.

Personer som stumper røyken fire uker før en operasjon, halverer risikoen for komplikasjoner. Forskningsprosjekter knyttet til ulike typer operasjoner viser det samme. Sårtilhelingen går raskere og faren for komplikasjoner reduseres hvis pasienten har vært røykfri en lengre periode før operasjonen gjennomføres. Det antas at det både er nikotinen i seg selv og gasser i røyken som er hovedårsaken til svekket sårtilheling. Flere leger er derfor skeptiske til å gi pasienter nikotinerstatning for å kompensere for røykeavhengigheten. Det beste er å få hjelp til totalt røykekutt. Det finnes det også medisiner for.

På nettstedet RELIS, som er et offentlig finansiert nettsted med produsentuavhengig legemiddelinformasjon, påpekes det at røyking hemmer sårtilheling hovedsaklig via effekter av nikotin, karbonmonooksyd og hydrogencyanid, og 4-ukers fravær av røyking gjenoppretter normalt sårtilhelingspotensiale. De har ikke funnet spesifikk dokumentasjon på at nikotinerstatning hemmer sårtilheling, men ut fra de farmakologiske effekter av nikotin kan ikke dette utelukkes. Total røykekutt uten nikotinerstatning er derfor et tiltak de fremhever som viktig.

Doktorarbeidet til kirurg David Lindström ved Södersjukhuset i Stockholm viser også at blant dem som la bort røyken en måned før operasjon, klarte mange å forbli røykfri. Nær 60 prosent av pasientene som fikk røykeavvenningshjelp, sluttet å røyke før operasjonen. 33 prosent av dem var fortsatt røykfrie ett år senere.

– Ettersom røykeavvenningshjelp er både effektivt og billig sammenlignet med andre forebyggende tiltak, bør det alltid være et tilbud for pasienter før operasjon, uttaler han i en pressemelding.

Skal du gjennomføre en planlagt operasjon bør du derfor be fastlegen din om å få hjelp til å kutte ut røykingen totalt. Det finnes medisiner og avveningsteknikker med gode dokumentasjon som hjelper deg til å bli røykfri.