Mødre som røyker mer enn ti sigaretter hver dag gjennom svangerskap har 32 prosent større sjanse for å få utagerende barn.

Det viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

22 545 mødre deltok i studien. I 17. uke av graviditeten svarte de på et spørreskjema, som blant annet omhandlet røykevaner. Da de ble innlagt på sykehuset for å føde, ble de intervjuet av jordmødre, også da om røyking.

Ut i fra spørreskjema og egenrapportering, så forskerne at:

- 3,8 prosent av kvinnene røykte mer enn ti sigaretter hver dag gjennom svangerskapet
- 9,42 prosent røykte inntil ni sigaretter daglig
- 86,9 prosent røykte ikke i det hele tatt, så lenge de var gravide

En stund etter at barnet var født besvarte mødrene enda et spørreskjema. Dette tok for seg barnets oppførsel:

• Er barnet urolig?
• Hvordan kommer han eller hun overens med andre barn?
• Er barnet ufokusert?
• Trassig?
• Overaktiv? osv.

Barnets kjønn og fødselsvekt, samt mors psykiske tilstand, alkoholbruk, sivilstatus og utdanningsnivå ble også tatt med i beregningen. Ettersom dette er elementer som kan påvirke barnets oppførsel, var det viktig å skille dem ut for å kunne fastslå effekten av røyking.

– Ingen av disse faktorene endret effekten av røyking på barnas oppførsel. Dette står i kontrast til de fleste tidligere studier på feltet, sier Kim Stene-Larsen, psykolog og én av forskerne bak studien.

Røyk øker faren med 32 prosent

Forskerne kom frem til at mødre som røyker mer enn ti sigaretter hver dag gjennom svangerskapet, har 32 prosent økt risiko for å få et utagerende barn. Atferdsproblemene kan starte så tidlig som i 18-måneders alder.

For mødre som ikke røyker, eller som røyker inntil ni sigaretter hver dag, er ikke risikoen økt.

Stor studie

Også tidligere studier har sett på sammenhengen mellom mors røykevaner under svangerskap og atferdsmønster hos barnet. Men hvor raskt røykingen påvirker barnet har frem til nå vært uvisst.

– Dette er første gang atferdsproblemer, som følge av mødrenes røyking under svangerskapet, er vist i et utvalg bestående av så mange og med så unge barn, opplyser Stene-Larsen.

Ulike teorier

Stene-Larsen og hans kolleger tror det skyldes at røyk svekker blodtilførselen til morkaka. Det gjør at mindre oksygenrikt blod kommer frem til fosteret, noe som kan ha en negativ effekt på utviklingen av barnets nervesystem.

En annen forklaring er at nikotinet fra røyken fører til varige endringer i ulike stoffmottakere (reseptorer) i barnets hjerne.

Mange farer

Selv om årsakssammenhengen ikke er soleklar, mener forskergruppen likevel at funnet er nok et argument for å stumpe røyken hvis man er gravid.

Fra før av vet man at røyking kan øke risikoen for svangerskap utenfor livmoren, dødfødsel, spontanabort eller krybbedød. Det er også større fare for at barnet har lavere fødselsvekt og mindre hodeomkrets enn hva som regnes som normalt.

Kilde:
1. ”Røyking under svangerskap kan gi utagerende barn”, fhi.no
2. K. Stene-Larsen, A.I.H. Borge, M.E. Vollrath, Maternal Smoking in Pregnancy and Externalizing Behavior in 18-Month-Old Children: Results From a Population-Based Prospective Study, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry; vol. 48(3), pp. 283-289.