Ønsker du å gå ned i vekt, komme i bedre form eller å slutte å røyke? Å sette seg mål er lett. Å nå dem er en annen sak. Her er åtte tips for hvordan du lykkes.

1. Vær realistisk

Uansett hvor hardt du trener, så er det ikke mulig å gå ned 20 kilo på èn uke. Still gjerne høye krav til deg selv, men vær realistisk. Start gjerne med enkle mål som du vet at du kan få til.

2. Vær motivert

Motivasjon er essensielt for å nå sine mål. Spør deg selv: hvorfor vil jeg oppnå akkurat dette? Hvorfor er det viktig for meg? Hva er jeg villig til å gjøre for å komme i mål? Hvordan vil det forandre livet mitt? Svarene vil gi deg en pekepinn på hvor motivert du faktisk er.

Har du vansker med å dedikere deg 100 prosent, bør du vurdere om målet er realistisk, og om dette er det riktige tidspunktet for et slikt prosjekt. Hvis du har mye å gjøre på jobben eller går gjennom et samlivsbrudd er det kanskje bedre å vente til ting roer seg. Da er du mer innstilt på å gi den innsatsen som kreves.

3. Vær spesifikk

Sett klare og spesifikke mål. Å tenke at en skal trene mer er for diffust. Bestem deg heller for å gå ti minutter hver dag. For hver uke øker du tiden med to minutter, helt til du går én halv time i strekk.

Det kan være lurt å skrive målene sine ned på papir. Noter dem på post it-lapper og heng dem rundt i huset og på jobb.

Vi setter oss mål fordi vi ønsker forandring. Men vaner er som kjent vonde å vende. Vær derfor bevisst på hva du gjør i løpet av en dag. Kryss av i kalenderen hver gang du jobber med målet ditt. Går det tre dager uten avkrysning, så er du i faresonen for å falle tilbake til det gamle mønsteret.

4. Se det store bildet

Kanskje du vil gå ned i vekt fordi du vil bli sunnere, føle deg sterkere og sprekere? Du vil ikke jobbe mer enn 45 timer i uken fordi du vil ha mer tid til familie og venner, eller til å drive med hobbyene dine? Du vil tjene mer penger fordi du ønsker å reise mer, ha større økonomisk frihet eller kanskje fordi du vil spare til boligkjøp? Se det store bildet. Dersom du føler deg sunn og sterk, har det ingenting å si om du ikke tok av alle de 15 kiloene.

5. Sett av tid

En vanlig grunn til at mange ikke når målene sine, er at de bruker for mye tid og krefter på andre mennesker; tid og energi som de kunne brukt på å jobbe med målet sitt. Særlig kvinner har en tendens til å sette andre foran seg selv. Man skal selvsagt hjelpe andre, men ikke i den grad at det går utover en selv.

Synes du det er vanskelig å si nei til andre? Her er noen tips til hva du kan gjøre:

- Legg merke til hvordan du fordeler tiden din. Er det noen som stjeler store deler av den?
- Prioriter hvem du vil bruke mest tid på.
- Sett grenser. Når du kjenner at du tappes for energi, er det lov å si nei.
- Innse at du ikke kan gjøre alt selv, enten det er på jobb eller hjemme. Gi slipp på kontroll og deleger oppgaver.

6. Involver andre

Fortell familie og venner om målet ditt. De kan hjelpe og støtte deg underveis. Har du som mål å trene mer, kan de for eksempel nekte å godta de vanlige unnskyldningene dine som ”jeg har ikke tid” eller ”jeg er så sliten etter en lang dag på jobb”. Å involvere andre mennesker kan dessuten gjøre deg mer pliktoppfyllende. Du vil jo ikke skuffe noen.

Støttespillerne dine kan også være med å klekke ut nye idéer; nye grep for å få deg nærmere målet ditt.

7. Vær positiv

Positive tanker har bedre effekt enn de negative. Det er for eksempel lettere å stumpe røyken hvis du tenker på alle helsefordelene ved å slutte enn hvis du bekymrer deg for alle farene ved å fortsette.

Minn deg selv på hvorfor du vil nå dette målet. Pass også på å glede deg over alt det gode du har i livet, uansett om det kan knyttes til målet eller ei. Det kan være solen som skinner, en venn som uventet kom på besøk eller en deilig middag. Godt humør er viktig for å holde motivasjonen ved like.

8. Forestill deg resultatet

Lukk øynene og se for deg hvordan du har det når målet er nådd. Dette bildet er helt perfekt. Lag gjerne en ”suksesshistorie” til ditt imaginære bilde. Gå gjennom denne historien og se for deg drømmebildet hver dag, og hver gang motivasjonen vakler. Å forestille seg det endelige resultatet er en effektiv metode for å oppnå det man vil.

Kilde: Webmd.com