Forskerne har oppsummert tilgjengelig forskning om effekt og sikkerhet av legemidler til røykeslutt.

De har vurdert sammenligninger mellom ulike legemidler og mellom legemidler og placebo. Andre tiltak for å slutte å røyke er ikke vurdert.

- Vi inkluderte tre systematiske oversikter av høy kvalitet og 26 randomiserte kontrollerte studier i kunnskapsgrunnlaget for den systematiske kunnskapsoversikten, sier forsker Ingvil Sæterdal ved Kunnskapssenteret.

Rapporten har følgende konklusjoner:

* Legemidler til røykeslutt fører trolig til at flere er røykfrie etter 52 uker enn med placebo.

* Vareniklin (Champix® eller Chantix®) fører til at flere er røykfrie etter 52 uker sammenlignet med bupropion (Zyban®).

* Vi kan ikke avgjøre om det er forskjell mellom ulike nikotinerstatnings-preparater for å bli røykfri.

* Legemidlene synes å gi flere bivirkninger enn placebo, men dokumentasjonen er for mangelfull til at vi kan avgjøre om bivirkningene er alvorlige.

- Vi oppsummerte resultater for røykfrihet etter 12, 24 og 52 uker samt bivirkninger som kvalme, vektøkning, søvnløshet og angst, opplyser Sæterdal.

Røyking er en risikofaktor for en rekke sykdommer, blant annet kreft, lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer. I Norge er det ca 21 % av befolkningen som røyker daglig. Tiltak for røykeslutt deles vanligvis inn i veiledning og medikamentell støttebehandling. I Norge finnes det to reseptpliktige legemidler til bruk ved røykeslutt, vareniklin og bupropion. I tillegg finnes det en rekke nikotinerstatningspreparater som ikke er reseptbelagt.

- Kunnskapsoversikten er tenkt brukt som en del av dokumentasjonsgrunnlaget for nye nasjonale faglige retningslinjer for røykeslutt i primærhelsetjenesten, og er gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet, avslutter Sæterdal.