Røykestatistikken til Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at 21 prosent av den norske befolkning røyker daglig, og at den største gruppen med røykere er over 45 år.

Dette alderstrinnet er også mest utsatt for å utvikle røykerelaterte helseproblemer som kols og hjerte og karsykdommer.

Desto tidligere man begynner å røyke, desto større er faren for at man blir rammet av sykdom som følge av røyking. Det er derfor flott at myndighetenes kampanjer for å få færre unge til å begynne å røyke ser ut til å ha lyktes. Statistikken viser nemlig at i løpet av de siste 10-12 årene har andelen dagligrøykere gått nedover, særlig blant unge.

Endret kampanjestrategi

Den høyeste andelen dagligrøykere er i aldersgruppen 45-64 år. Siden de ofte har røyket i flere år, er risikoen for å utvikle røykerelaterte sykdommer stor og vil øke ytterligere hvis de ikke greier å slutte å røyke. Det kan derfor være på tide at myndighetenes anti-røykekampanjer også retter seg inn mot denne aldersgruppen.

Røykavvenning

Et av de tiltakene som forskningen har vist gir resultater, er å oppfordre røykere til å be legen om hjelp til å slutte å røyke. I dag dekker staten store deler av medisinkostnadene, til medisiner mot for eksempel høyt blodtrykk.

Røykeavvenningsprodukter gis det derimot ikke støtte til. Det er bemerkelsesverdig ettersom røykeslutt er et mer effektivt tiltak enn de fleste andre forebyggende medisiner mot sykdommer i hjerte- og blodårer.

Det finnes i dag reseptbelagte medisiner som nesten tredobler sannsynligheten for å bli varig røykfri. Å gjøre slik behandling tilgjengelig for alle som ønsker å slutte å røyke gjennom en refusjonsordning vil trolig føre til at flere velger å stumpe røyken og at flere lykkes med nå sitt mål om bedre helse.

Kilde: http://www.regjeringen.no/upload/HOD/CapacityAssessmReportNORWAY.pdf