Spørsmål: Er det ”sunnere" å røyke frukttobakk enn vanlige sigaretter?

Svar: Vannpipe eller Hookah kommer opprinnelig fra Tyrkia og er en populær sosial aktivitet i store deler Midt-Østen. De siste årene har den spredd seg til Europa og USA. For noen år tilbake søkte en restaurant i Oslo om fritak fra røykeloven for å la gjestene røyke vannpipe. Søknaden ble avslått.

I en vannpipe varmes tobakken opp med kull. Røyken blir deretter avkjølt ved å lede den gjennom en beholder med vann. Tobakken man benytter er gjerne tilsatt frukt, honning og ulike duftstoffer. Mengden av de ulike ingrediensene varierer, men frukt utgjør ofte 70-80 prosent.

Noen mener at vannpipe er tryggere enn sigaretter ettersom røyken blir filtrert gjennom vann. De hevder at dette renser vekk en del skadelige stoffer. Lite forskning har vært gjort for å avklare dette spørsmålet. Man vet heller ikke nok om hvilken risiko som er forbundet med å røyke fruktblandinger og de øvrige tilsetningsstoffene. Undersøkelser tyder på at bruk av vannpiper er mer vanedannende og helseskadelige enn sigaretter. Det skyldes blant annet at røyken i en vannpipe ikke irriterer slimhinnene i samme grad, og man derfor røyker lengre. En økt med en vannpipe varer gjerne 45 minutter. I løpet av denne tiden kan kroppen bli tilført tjære, kullos og nikotin som tilsvarer henholdsvis 36, 15 og 2 sigaretter. I en studie fant man at risikoen for tannløsning var fem ganger høyere ved bruk av vannpipe sammenlignet med å røyke vanlige sigaretter.