Barn som kommer fra hjem hvor det blir røykt, får oftere plager fra luftveiene som tungpustethet, hoste og økt slimproduksjon. Man har også funnet at barn som kommer fra hjem hvor foreldrene røyker, hyppigere er utsatt for akutte luftveissykdommer enn barn fra hjem hvor det ikke røykes.

Passiv røyking øker ikke bare alvorlighetsgraden av astmaen. Flere undersøkelser har også vist at barn har en økt risiko for utvikling av astma når foreldrene røyker.

Væskende mellomørebetennelse er den hyppigste årsaken til kirurgiske inngrep og nedsatt hørsel hos barn. Flere undersøkelser har vist økt hyppighet av kronisk væskende mellomørebetennelse hos barn som er utsatt for passiv røyking.

Det er velkjent at risikoen for utvikling av kreft, når man påvirkes av kreftfremkallende stoffer, øker jo tidligere man utsettes for disse stoffene. Passiv røyking øker risikoen for lungekreft, og det er anslått i USA at omkring 17% av alle lungekrefttilfellene blant ikke-røykere skyldes passiv røyking i løpet av barndommen og ungdommen.