Røyking er en av årsakene til hjerteinfarkt og hjerneslag.

Røyking gir økt ødelighet på grunn av utvidet livpulsåre, såkalt aortaaneurisme. Videre kan røyking føre til lidelser i blodkar i ben og armer, ofte med koldbrann og amputasjon til følge.

Er jeg i risikosonen hvis jeg bare røyker litt?

Daglig røyking, endog med et lavt forbruk, øker dødeligheten kraftig. Med økende forbruk øker risikoen fortsatt, men ikke fullt så sterkt.

Når det gjelder den relative dødsrisiko hos røykere, er den ikke så stor for hjerteinfarkt som for lungekreft. Likevel fører den økte infarktrisiko til langt flest dødsofre, dette har sammenheng med at hjerteinfarkt er en mye hyppigere sykdom enn lungekreft.

Den risiko en røyker har for å få hjerteinfarkt avhenger av en rekke andre faktorer. Spesielt er kolesterolinnholdet i blodet avgjørende.

For både ikke-røykere og røykere øker dødeligheten av hjerteinfarkt med økende kolesterolnivå. Ved alle kolesterolverdier er imidlertid dødeligheten to til fire ganger høyere hos røykere.

Det er liten forskjell i dødeligheten av hjerteinfarkt mellom dem som røyker under og over 15 sigaretter per dag.

Jeg har sluttet å røyke, da reduseres vel risikoen for å få hjertesykdommer noe?

Ja, så absolutt. Risikoen for å dø av hjerteinfarkt hos eks-røykere er lavere jo lenger tid det er gått siden røykeslutt, sammenlignet med dem som fortsetter å røyke.

Er det gått over fem år siden røykeslutt, er risikoen den samme som om du aldri hadde røykt. Her hentes altså helsegevinsten inn raskere enn for lungekreft.