Hvilke kreftformer er forbundet med røyking?

80 til 90% av alle tilfeller av lungekreft skyldes røyking.

Ulike kreftformer forbundet med røyking

Røyking er også årsak til strupekreft og munnhulekreft dvs. kreft i munn, svelg, leppe og tunge. Likeledes til kreft i spiserøret, urinblæren, livmorhalsen og i bukspyttkjertelen.

Det er påvist et klart dose-responsforhold mellom røyking og alle disse kreftformene, dvs. at risikoen for kreft øker med mengde tobakk røykt pr. dag. En norsk undersøkelse viste at dødligeheten av lungekreft hos menn var nær 30 ganger større hos dem som røykte 20 sigaretter eller mer pr. dag, sammenlignet med dødelighet hos ikke-røykere.

Det er tjæren i røyken som inneholder en rekke kreftfremkallende stoffer.