Nye studieresultater viser nå at sykehusinnleggelser for hjerteinfarkt har falt dramatisk som følge av innføring av røykeloven. Et forbud mot røyking på alle offentlige steder innendørs i Italia, som ble introdusert i januar 2005, har gitt disse oppsiktsvekkende resultatene.

Norsk spesialist kommenterer

Professor Serena Tonstad ved Ullevål universitetssykehus sier at disse resultatene fra Italia er svært spennende siden man ser på effekten på hjertet. Siden røykeloven ble innført i Norge for litt over to år siden er det gjort en undersøkelse i regi av Statens arbeidsmiljøinstitutt. Så langt har de sett på lungefunksjonen hos ansatte ved serveringssteder. Målinger av lungefunksjonen til de ansatte før røykeloven ble innført viste at små luftstrømshindringer oppstod mens de arbeidet. Dette ble funnet hos ikke-røykere og hos personer som i sykehistorien angir å ha, eller å ha hatt astma. Slike forandringer ble ikke funnet etter at røykeloven ble innført.

Bakgrunn

Den italienske studien er nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet European Heart Journal av Barone-Adesi og medarbeidere fra universitetet i Torino. Funnene antyder at reduksjonen i sykehusinnleggelser for hjerteinfarkt etter at røykeloven ble innført, sannsynligvis skyldes lavere eksponering for passiv røyking. Forskerne studerte innleggelsesdata som følge av hjerteinfarkt, fra sykehus i Piedmont- regionen i Nord-Italia de første 6 månedene etter innføringen av røykeloven. Resultatene ble deretter sammenlignet med samme periode året før uten røykelov.

Resultater

Antallet sykehusinnleggelser for hjerteinfarkt falt med 11% både blant kvinner og menn under 60 år etter at røykeloven ble innført. Det var henholdsvis 922 henvisninger for hjerteinfarkt mellom februar og juni 2004, sammenlignet med 832 henvisninger for tilsvarende periode i 2005. Selv om reduksjonen i både aktiv og passiv røyking bidro til fallet i antallet sykehusinnleggelser, var passiv røyking den klart dominerende faktor (10% vs. 0,7%).

Konklusjon

Forskerteamet konkluderer med at denne studien, basert på 4 millioner innbyggere, antyder at innføringen av røykelov på kort sikt kan resultere i færre sykehusinnleggelser med akutte hjerteinfarkt. Denne konklusjonen støttes av andre forskergrupper som sier at regulering av offentlig røyking vil spille en betydelig rolle i å forbedre den allmenne folkehelsen og redusere antallet dødsfall som følge av røyking.

Kilde: Pressetjenesten AstraZeneca