Hvorfor blir noen avhengige mens andre ikke blir det?

Hjernens første reaksjon på nikotin bestemmer om du begynner å røyke.

Det viser en undersøkelse ved University of Massachusetts i USA.

Flere har kanskje prøvd sigaretter i ungdomstiden, men langt fra alle tar det opp som vane. Hvorfor begynner noen å røyke, mens andre klarer å la det være med den ene gangen?

Forskere har nå funnet ut at det ikke er personligheten, men hjernens reaksjon på nikotinet som avgjør om en person blir ”hekta” eller ikke.

Undersøkelsen tok for seg risikofaktorer som:

- personlighet
- holdninger og meninger om røyking
- foreldre, søsken eller venner som røyker
- deltakelse i familieliv og samfunn
- reaksjon på første drag av en sigarett

Da alle risikofaktorene ble målt opp mot hverandre var den største av dem positive reaksjoner på første dose nikotin.

Ungdom som fikk en avslappende følelse ved første sigarett var i størst fare for å begynne og røyke.

1 250 personer deltok i undersøkelsen som gikk over en periode på fire år. Forsøkspersonene var 11-12 år ved starten av studiet.

Kilde: Pediatrics