Flere røykere oppsøker akupunktøren for bli kvitt nikotinsuget. Men virker det?

Mange røykere som har vansker med å slutte har gått til akupunktører for hjelp.

Tilhengere mener at akupunktur stimulerer produksjonen av endorfiner og andre signalstoffer i hjernen, som reduserer røykelysten.

En studie ved Mayo-klinikken i fjor viser at om lag 27 prosent av alle røykere som ønsker å slutte har oppsøkt akupunktør.

Det til tross for at det meste av forskning tilsier at de burde prøve noe annet.

Resultatene fra en av de mest omfattende undersøkelsene på området viser at akupunktur hadde noe effekt på kort sikt, men at det alt i alt ikke er en god metode for de som ønsker å stumpe røyken.

Undersøkelsen tok for seg over 12 studier gjort på sammenhengen mellom nikotinavvenning og akupunktur.

De fleste forskere anbefaler derfor røykesluttere å heller endre livsstil og atferdsmønster, samt å ta i bruk effektive røykeavvenningsprodukter. Hvis man tar kontakt med legen sin, kan man få hjelp med å velge et som passer.

Kilde: New York Times 2007

Foto: © iStockphoto.com/zilli