Framtidige vaksiner kan hindre nikotinavhengighet.

Tobakk er en ledende årsak til sykdom og død over hele verden.

I Norge røyker 24 prosent av befolkningen mellom 16-74 år daglig, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå.

6 700 norske kvinner og menn dør hvert år som følge av tobakk. Disse taper i gjennomsnitt elleve leveår til røyken, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Vaksiner mot nikotinavhengighet kan være løsningen på problemet.

Blir testet på mennesker

Hele ni nikotinvaksiner er blitt testet i dyreforsøk. Tre av dem blir nå prøvd ut på mennesker i kliniske studier.

Det viser en rapport utformet av The Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH).

Minst fem legemiddelselskaper melder at de er aktivt i gang med å utvikle nikotinvaksiner.

Resultater fra undersøkelser tyder på at vaksinene er trygge og godt tolerert. Det er imidlertid usikkert hvor effektive de er.

Hvordan vaksinene virker

Nikotinmolekylet er for lite til å utløse respons fra immunforsvaret. Det blir derfor koblet til et bæreprotein eller en virusliknende partikkel som virker som antigen. Immunsystemet reagerer med å danne antistoff.

Disse nikotinspesifikke antistoffene binder de fleste nikotinmolekylene i blodet slik at de ikke når hjernen. Dette skal hindre den vanedannende effekten av tobakk.

Foreløpige resultater fra kliniske studier på vaksinen Nic-VAX® antyder at personer med høy antistoffrespons har større sjanse for røykeslutt.

Antistoffresponsen blant de vaksinerte forsøkspersonene er imidlertid svært varierende.

Kilder:
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (MedNytt) 2007
Statistisk Sentralbyrå (2006)
Folkehelseinstituttet (2006)