Fortsetter utviklingen, vil tobakk drepe åtte millioner mennesker i året innen 2030.

Det fastslår en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Den er basert på data fra over 179 land.

Tobakk dreper i dag over fem millioner mennesker hvert år. Dersom verdens myndigheter ikke trapper opp forebyggingen, vil dette tallet innen 2030 øke til hele åtte millioner.

I gjennomsnitt får verdens land inn hele 500 ganger mer penger på tobakksavgifter, sammenlignet med hva de bruker på forebygging av tobakksavhengighet.

Selv om flere myndigheter nå trapper opp kampen mot tobakksepidemien, kan de alle fortsatt gjøre mer.

Hovedfunn fra rapporten er:

- Fortsetter utviklingen vil åtte millioner mennesker dø av tobakk innen 2030
- 80 prosent av disse vil befinne seg i u-land
- Fire av ti land tillater ennå røyking på sykehus og skoler
- Kun fem prosent av verdens befolkning:
a) bor i land med omfattende lover som sikrer røykefrie soner
b) bor i land som forbyr tobakksreklame- og markedsføring
c) bor i land med tilstrekkelig behandlingstilbud mot tobakksavhengighet

WHO foreslår nå at alle land tar i bruk en sekspunktsstrategi i kampen mot tobakk:

1. Overvåk tobakksbruk og forebyggende tiltak
2. Beskytt befolkningen mot tobakksrøyk
3. Hjelp folk til å stumpe røyken
4. Advar mot helserisikoene forbundet med tobakk
5. Forby markedsføring og reklame av tobakk
6. Øk skatter og avgifter på tobakk

Hele åtte av ti land har ikke fullt innføre ett eneste av disse punktene. Ingen land har innført alle.

Kilde: WHO