30.mai: I år er det fokus på røykfri arbeidsplass.

Verdens tobakksfrie markeres hvert år den siste dagen i mai. Ettersom 31.mai er en lørdag i år, har Norge valgt å ”feire” dagen fredag 30.mai – en arbeidsdag.

I år er nemlig temaet et røykfritt arbeidsliv. Alle ansatte i alle landets bedrifter blir oppfordret til å stumpe røyken eller kaste snusen.

Røykfritt arbeidsliv

Flere arbeidsplasser er allerede røykfrie, viser en undersøkelse gjennomført for Helsedirektoratet av Synovate.

Det er mindre vanlig enn før å ha et røykerom på arbeidsplassen. Hele to av tre har det røykfritt på jobben. Flertallet – også blant røykere – er positive til røykfrie arbeidsplasser.

Når kulturen for å røyke forsvinner på jobben, vil det også bli lettere for hver enkelt å slutte.

Gunstig for helse og økonomi

Å stumpe røyken vil ikke bare medføre helsegevinst for arbeidstaker – det gir også økonomisk gevinst for arbeidsgiver i form av:

- lavere sykefravær
- redusert behov for rengjøring
- mindre brannfare
- høyere produktivitet
- økt positivt omdømme for bedriften

Helsedirektoratet oppfordrer alle interesserte arbeidsplasser om å ringe Røyketelefonen (tlf: 800 400 85) innen 6.juni og bli med i trekningen av et gratis røykesluttkurs.

Internasjonal markering

Etter initiativ fra Verdens helseorganisasjon (WHO) blir Verdens tobakksfrie dag markert hvert år den 31. mai. Verdens tobakksfrie dag har blitt markert i Norge og de andre medlemslandene siden 1988.

Målet er å trekke verdens oppmerksomhet til røyking og de mange skadevirkningene tobakk medfører.

Kilde: Helsedirektoratet