Begynner røykere å miste håret tidligere enn andre?

Den økte risikoen for lungeproblemer, kreft og hjerte-karsykdom er for mange røykere ikke ”gode” nok grunner til å slutte. For noen er muligheten for tidlig hårtap en større grunn til bekymring.

Forskere har lenge spekulert i om røykere er mer utsatt for tidlig håravfall og gråning av håret. Man har tenkt at giftstoffene i tobakk kan skade hårsekkene og påvirke effekten av hormoner.

Studier viser at dette faktisk stemmer.

I en undersøkelse, publisert i fagtidsskriftet British Medical Journal, fant forskerne en ”vesentlig” og ”konsekvent” sammenheng mellom røyking og tidlig gråning av håret. Over 600 menn og kvinner deltok, halvparten av disse var røykere.

I fjor så et annet forskningsteam nærmere på om røyking også framskynder hårtap. Studien omfattet taiwanske menn. Forekomsten av arvelig skallethet blant asiatiske menn er forholdsvis lav. Resultatene viser at deltakere som røykte var mer utsatt for tidlig håravfall enn andre. Jo flere sigaretter per dag, desto større var hårtapet. 740 taiwanske menn i alderen 40-91 år deltok.

Forskning har så langt ikke gitt svar på om tidlig håravfall og gråning blant røykere skyldes at giftstoffene i tobakk påvirker hodebunnen direkte – eller om årsaken er at røyking framskynder aldringsprosessen generelt.

Kilde: The New York Times