Konsultasjoner

Pasient: Jeg overveier å slutte å røyke fra nyttår!

Beate satt fra seg to store bæreposer.

Arne hadde hatt hjerteinfarkt for fire år siden. Forut for dette hadde han vært storrøyker i mange år. Etter infarktet stumpet han røyken.

Aagot kom for å få sjekket blodprosenten fordi den i flere år hadde vært høy. Det var den fortsatt, men den hadde ikke steget ytterligere.

Gerd hadde klart å slutte og røyke etter hele 54 år med sigaretter.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg