Nyheter

Høyt blodtrykk øker risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag og svekker nyrene. Tiltak som senker blodtrykket kan beskytte mot disse komplikasjonene.

Lave personer oppgir flere fysiske og mentale problemer.

Et ønske om å se yngre og mer attraktiv ut har gjort kosmetisk kirurgi til en av de største vekstbransjene i det private helsevesenet.

I kinofilmer mister ikke sjelden en av rollefigurene hukommelsen. De taper den gjerne som følge av et overfall, en trafikkulykke eller en skremmende opplevelse. Men er det slik i virkeligheten?

Rød solhatt er et populært middel mot forkjølelser. En rekke undersøkelser har imidlertid vist at det verken forkorter varigheten eller intensiteten av plagene.

En av syv norske kvinner i fruktbar alder har jernmangel. Like utbredt er slik mangel blant barn i alderen et til to år. Nesten en av tre ungdomskoleelever har for lite jern.

I øregangen er det kjertler som lager voks. Den beskytter mellomøret mot støv og mikrober. Voksen faller gjerne ut av seg selv og tar derved med seg de uønskete partiklene.

Har du vasket hendene dine? Dette spørsmålet hører hver dag tusenvis av norske barn. God håndhygiene forebygger både flekker på klær og innredning og smittsomme sykdommer. Forskere har nå undersøkt hva vi oppnår med disse stadige påminnelsene.

Astma er kjennetegnet av en kronisk betennelse i luftveienes slimhinne. Betennelsen fører til at slimhinnen blir hoven og at den utskiller sekret.

Etter en krise...

Angst, rastløshet, søvnproblemer, skyldfølelse, konsentrasjonssvikt og irritabilitet er ikke uvanlig etter store psykiske påkjenninger. Man bruker gjerne betegnelsen posttraumatisk stressyndrom. De siste 15 årene har det vært ganske vanlig å tilby samtaleterapi til personer som har vært utsatt for ulykker eller vold eller som har vært vitne til slike eller andre skremmende hendelser.

Mange barn snakker to språk helt fra småbarnsalderen. Årsakene er oftest at foreldrene har ulik nasjonalitet eller barnet vokser opp i et fremmed land på grunn av foreldrenes arbeid og tilegner seg språket i dette landet.

Fastlegeordningen fører til mindre pasientmangfold blant allmennleger.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg