Nyheter

13 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år røykte daglig i 2015. Syv av ti personer som røyker ønsker å slutte, og nesten fire av ti er motivert for å forsøke.

Alvorlige infeksjonssykdommer behandles ofte med antibiotika som skal ta livet av de sykdomsfremkallende bakteriene, Dessverre virker antibiotika også inn på bakteriefloraen i tarmene.

En rapport fra SINTEF belyser problemer som pasienter med sjeldne diagnoser møter hos helsevesenet og andre etater som skal være til hjelp. Følelsen av å være alene og at personene man møter har lite kunnskap er gjennomgående trekk.

Kan lesing i dårlig lys skade synet? Er det farlig å bruke mobiltelefon på sykehus?

Hvordan skal du gå ned i vekt og holde den stabil uten å ty til lavkaloridietter? Sjansen for å oppnå varige resultater øker med god planlegging og ved å gjøre gradvise endringer over tid.

1. oktober 2016 ble det innført nye førerkortforskrifter. I disse innskjerpes reglene for bruk av trafikkfarlige medisiner, herunder midler mot angst, smerter og søvnvansker. Kjøring i ruspåvirket tilstand er et alvorlig og økende trafikksikkerhetsproblem. I Norge blir det kjørt minst 126 000 turer hver eneste dag der sjåføren bruker alkohol eller medikamenter som svekker reaksjonsevnen og dømmekraft. I 77 000 av tilfellene er bilføreren påvirket av legemidler. En studie utført i 13 europeiske land viser at bruken av sløvende medikamenter blant norske bilister er høyere enn gjennomsnittet i Europa.

En av fem voksne og nesten halvparten av alle barn har problemer med ørene under flyreiser. De vanligste plagene er vondt i ørene, nedsatt hørsel og svimmelhet. Hos enkelte sprekker trommehinnen.

Noen mennesker svetter vesentlig mer enn andre. Synlige svetteringer og skade på tøy er en belastning.

Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per år. Et fastlegebytte er gyldig fra den 1. i påfølgende måned, og forutsetter ledig plass på listen til den fastlegen du ønsker å bytte til.

Risikoen for å bli rammet av føflekkkreft øker med antall føflekker man har på kroppen. Livsutsiktene er gode hvis en ondartet føflekk blir fjernet før den rekker å vokse nedover i huden.

De fleste mennesker legger merke til om helsetilstanden endrer seg når de får en behandling. Man er spesielt oppmerksom på tegn til bedring og mulige bivirkninger av tiltaket. Ofte er det vanskelig å avgjøre om endringer skyldes behandlingen.

Et ønske om å se yngre og mer attraktiv ut har gjort kosmetisk kirurgi til en av de største vekstbransjene i det private helsevesenet.

Menneskers arvelige egenskaper, DNA, er hektet sammen i lange kjeder. Vi har 46 slike kjeder, også kalt kromosomer.

Medisiner merket med rød arselstrekant kan påvirke dine ferdigheter som sjåfør eller evnen til å utføre presisjonskrevende eller risikofylt arbeid.

Det er en alminnelig oppfatning at bruk av bh i noen grad kan hindre at brystene synker etter barnefødsler, amming og aldring og kanskje forebygger vonde skuldre og nakke.

Mennesker er minst lykkelige i 40-50 års alderen. Vi er mest tilfredse ved starten og slutten av livet.

Nylig ble 2300 personer i Norge intervjuet om deres tillit til helsevesenet. Svarene viser at den er synkende.

Fra 1. mars 2010 kan du selv melde fram om bivirkninger av medisiner du eller din pårørende bruker til Statens Legemiddelverk. Tidligere har bare helsepersonell kunnet sende inn slike meldinger.

En ny undersøkelse viser at en av seks norske barn under 12 år blir mobbet. De kan få slengbemerkninger og ubehagelig erting, slag og spark eller de blir stengt ute fra vennegjenger, situasjoner eller samvær med andre.

En oversikt over kroppsdeler som vi ikke trenger...

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg