Arbeidsuker på over 50 timer kan svekke hjernefunksjonen og øke faren for demens, ifølge ny forskning.

Trenger du en god grunn til å si fra til sjefen at det er nok overtid, eller et argument for å få ektefellen til å være mer hjemme? I så fall har finske forskere et godt poeng som du kan fremføre.

Studien fant ut at arbeidstakere som jobbet mer enn 55 timer i uken hadde svakere mentale ferdigheter, som korttidsminne og håndtering av ord, enn de som jobbet vanlige arbeidsuker.

Lite lønnsomt å ”skvise” arbeidstakere

Lange arbeidsdager er vanlig verden over, i noen land mer enn andre. Selv om Norge i gjennomsnitt ikke har de lengste arbeidsdagene, kan det være nyttig å være oppmerksom på helsefarene ved å jobbe for mye.

Ikke minst kan det være ulønnsomt å pålegge arbeidstakerne sine for mye overtid, når det viser seg at de presterer dårligere.

- Ulempen ved overtidsarbeid bør tas seriøst, påpeker forskningsleder dr. Marianna Virtanen ved det finske Arbeidshelseinstituttet.

Jo lengre uke, jo verre resultat

Studien i The American Journal of Epidemiology baserte seg på tester av 2214 middelaldrende og fulltidsarbeidende briter.

Deltakerne tok fem forskjellige tester på sine mentale ferdigheter, første gang mellom 1997 og 1999 og igjen mellom 2002 og 2004.

Forsøkspersonene scoret dårligere hvis arbeidsuken var for lang. Det var spesielt evnen til å resonere og ordforrådet som ble svekket.

Arbeidstakerne med de lange arbeidsdagene sov dessuten mindre, fikk tegn til depresjon og drakk mer alkohol enn de som hadde en mer normal arbeidsuke.

Forskerne ønsker å finne ut om den ugunstige effekten av lange arbeidsuker vedvarer over tid, og om den kan bidra til alvorligere tilstander i hjernen som demens.

Årsaken til at lange arbeidsdager og mye overtid påvirker hukommelsen er ikke kjent, men man regner med følgende faktorer spiller en rolle.

- økte søvnproblemer

- depresjon

- en usunn livsstil

- økt risiko for hjerte-karsykdom som følge av stress.

Selv om yngre arbeidstakere orker å stå på ekstra hardt en periode i livet, ikke minst for å skape seg en karriere, er det verdt å merke seg testens konklusjon.

Lange arbeidsdager med mye overtid ha en negativ effekt på evnen til å tenke og tilegne seg kunnskaper.

For de som ønsker å jobbe mye, er det derfor desto viktigere med en sunn livsstil med variert kosthold og mosjon, men mest av alt bør man oppleve en meningsfylt balanse mellom arbeid og fritid.

Kilde:
American Journal of Epidemiology, 169(5):596-605
Det finske Arbeidshelseinstituttet (www.ttl.fi).