Fra 1. mars 2010 kan du selv melde fram om bivirkninger av medisiner du eller din pårørende bruker til Statens Legemiddelverk. Tidligere har bare helsepersonell kunnet sende inn slike meldinger.

Alle bivirkninger av en medisin er ikke kjent på det tidspunktet produktet blir godkjent. Dette gjelder spesielt sjeldne bivirkninger. Årsaken er at medisinen frem til da bare er prøvd ut under kontrollerte forhold, på utvalgte grupper pasienter og friske frivillige. Når medisinen tas i bruk på svært ulike pasienter, vil det bli oppdaget nye bivirkninger.

Det er nok at du mistenker at en bivirkning har sammenheng med medisiner du bruker. Legemiddelverket er spesielt interessert i at du melder fra om bivirkninger som du opplever som plagsomme eller som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

Du kan rapportere bivirkninger av alle medisiner som er godkjent i Norge, både medisiner som du har fått på resept og reseptfrie. Bivirkninger av naturmidler, kosttilskudd (helsekost) og kosmetiske produkter må meldes via lege, farmasøyt på apotek eller tannlege. Bivirkninger av medisiner hos dyr må meldes via veterinær.

Din melding vil bli vurdert sammen med andre meldinger i arbeidet for å gjøre medisinbruk tryggere. Ved behov vil pakningsvedlegget oppdateres med ny bivirkningsinformasjon.

Meldeskjemaet er tilgjengelig på www.legemiddelverket.no/pasientmelding.

Kilde: Statens legemiddelverk