Nylig ble 2300 personer i Norge intervjuet om deres tillit til helsevesenet. Svarene viser at den er synkende.

Usikker på politikerne

I 2006 følte 75 prosent av de spurte at de følte seg trygge på at de ville få tilfredsstillende behandling hvis de ble syke. Fire år seinere var tallet sunket til kun 48 prosent. I den samme perioden var andelen av de spurte som mente politikerne tar landets helseutfordringer på alvor nesten halvert fra 42 prosent til 22 prosent. Medias avdekking av utilstrekkelig hjelp og feilbehandling er trolig en viktig årsak til den økte skepsisen til helsevesenet og våre folkevalgte.

Tillit til helsepersonell

Til tross for befolkningens generelle usikkerhet til det offentlige helsetilbudet har de fleste av oss en stabil og stor tillitt til fastlegene, sykepleiere, pasientorganisasjoner og apotek. Vi er også godt fornøyd med den behandling vi selv mottar. Nesten 8 av 10 personer svarer at de fikk god hjelp i sitt siste møte med helsevesenet. Nesten like mange oppga at de hadde fått tilstrekkelig med informasjon. Ifølge de spurte er leger, sykepleiere og ansatte på apotek best til å informere. Stadig flere mener at produsenter av legemidler også bør få anledning til å gi informasjon om sine produkter.

Sunne tiltak

På spørsmål om hva vi tror vil hjelpe oss til å ta bedre vare på helsen vår topper billigere frukt, grønnsaker og andre sunne matvarer listen. På andreplass kommer rimelig eller gratis tilbud om fysisk trening. Mange mener også at mer fritid kan oss et friskere liv.

Kilde: Pfizerundersøkelsen 2010