Medisiner merket med rød arselstrekant kan påvirke dine ferdigheter som sjåfør eller evnen til å utføre presisjonskrevende eller risikofylt arbeid.

Mindre kjent er det at pakningsvedlegget til enkelte medisiner siden høsten 2013 har blitt merket med en svart trekant. Dette er legemidler som er under særlig overvåkning av helsemyndighetene. Hvis man får en bivirkning ved bruk av disse legemidlene, er myndighetene spesielt interessert i å få vite om dette. Dette gjelder først og fremst bivirkningen som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Man kan enkelt melde i fra om bivirkninger ved å fylle ut et skjema på nettsiden til Statens legemiddelverk (legemiddelverket.no), eller ved å gi beskjed om bivirkningen til lege, tannlege eller apotekpersonal.

Svart trekant betyr ikke at medisinen gir flere bivirkninger enn andre legemidler, men at vi, når nye legemidler kommer på markedet, vet mindre om disse enn om legemidler som har vært på markedet i mange år. Spesielt gjelder dette sjeldne bivirkninger, som nesten aldri oppdages før legemidlet er brukt av en stor gruppe pasienter, og bivirkninger som bare oppstår hos pasienter med spesielle andre sykdommer. I studiene som gjøres før markedsføring ekskluderes gjerne pasienter som har andre alvorlige sykdommer enn den sykdommen som legemidlet brukes for.