Menneskers arvelige egenskaper, DNA, er hektet sammen i lange kjeder. Vi har 46 slike kjeder, også kalt kromosomer.

I hver ende av hvert kromosom er det telomerer. De kan sammenlignes med plastikkdelen som er i enden av skolisser og forhindrer at endene på kromosomene vikler seg inn i hverandre. Jo eldre man blir, jo kortere blir telomerene. Man vet fra tidligere at det er en sammenheng mellom lengden på telomerer og aldring i flere organer som for eksempel hjertet, blodårene, musklene og skjelettet. Enkelte forskere tror at en måling av telomerlengden etter hvert vil være rutine ved vanlige helseundersøkelser.

Studier tyder på at stress påvirker telomerenes lengde i kroppens 13 billioner celler. I en studie undersøkte man denne lengden hos kvinner med tunge omsorgsoppgaver, og fant at den var kortere enn hos mødre uten en lignende belastning. I gjennomsnitt var telomerene forkortet tilsvarende 10 års levetid. Andre forskere har gjort tilsvarende funn. Barn som lever i miljøer med vold, og barn som er oppvokst på barnehjem har kortere telomerer enn barn på samme alder som ikke er utsatt for stress.

Ifølge en ny studie, publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature, kan man kanskje forsinke aldringen av telomerer med stressdempende tiltak. Funnene er foreløpig ikke bekreftet i andre studier, men det er kjent at kronisk stress er forbundet med økt alkoholforbruk, røyking og overvekt, og at dette er et levesett som kan forkorte den forventete levetiden. Grunnen kan blant annet være stress fører til økt produksjon av kortisonlignende stoffer i kroppen. I følge professor Elisabeth Blackburn som fikk Nobelprisvinner i medisin i 2009 for sine studier av telomerer, blir de kortere hvis kortisonnivået er høyt.