1. oktober 2016 ble det innført nye førerkortforskrifter. I disse innskjerpes reglene for bruk av trafikkfarlige medisiner, herunder midler mot angst, smerter og søvnvansker. Kjøring i ruspåvirket tilstand er et alvorlig og økende trafikksikkerhetsproblem. I Norge blir det kjørt minst 126 000 turer hver eneste dag der sjåføren bruker alkohol eller medikamenter som svekker reaksjonsevnen og dømmekraft. I 77 000 av tilfellene er bilføreren påvirket av legemidler. En studie utført i 13 europeiske land viser at bruken av sløvende medikamenter blant norske bilister er høyere enn gjennomsnittet i Europa.

Ifølge de nye forskriftene må man vente minst 8 timer etter bruk av et trafikkfarlig middel mot angst, søvnvansker eller akutte smerter før man kan kjøre bil. Reseptfrie smertestillende medisiner påvirker ikke reaksjonsevnen, men etter inntak av et medikament som inneholder morfinlignende stoffer, som for eksempel Paralgin forte eller Pinex forte, bør man vente 8 timer før man setter seg bak rattet. Ved langvarig behandling mot kroniske smerter der doseringen ikke endres fra dag til dag gjelder andre regler.

Myndighetene har fastsatt den maksimale dosen som er tillatt å bruke av medikamenter mot angst og søvnvansker i løpet av et døgn før man må la bilen stå. Her er noen eksempler:

  • Sobril 30 mg/døgn
  • Stesolid, Vival eller Valium 10 mg/døgn
  • Imovane, Zopiclone, Zopiklon eller Zopitin 7,5 mg/døgn
  • Stilnoct og Zolpidem 10 mg/døgn
  • Vallergan 30 mg/døgn
  • Phenergan 25 mg/døgn
  • Atarax 30 mg/døgn

Dersom man bruker to av disse midlene eller et av dem pluss et vanedannende smertestillende (for eksempel Paralgin forte eller Pinex forte) reduseres angitt tillatt døgndose med 50 prosent. Ved bruk av tre eller flere trafikkfarlige legemidler er det ikke tillatt å kjøre bil. For førere av større kjøretøy (buss, lastebil, trailer etc.) er kravene strengere.