13 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år røykte daglig i 2015. Syv av ti personer som røyker ønsker å slutte, og nesten fire av ti er motivert for å forsøke.

For å lykkes, har mange behov for støtte. Hjelp til tobakksavvenning kan gis på flere måter. En rekke studier viser at mest virksomt er å kombinere oppmuntring og råd med et medikament som nedsetter lysten på nikotin. Resept og gode råd om riktig bruk kan man få hos fastlegen. Da lykkes nesten 40 prosent med å bli røykfrie. Oppmuntring og press fra familie og venner angis som den viktigste årsaken til man ønsker å slutte å røyke. Nest viktigst er anbefaling fra fastlegen. Her er noen temaer som man kan snakke om med den som røyker – enten man pårørende eller fastlege.

Kilde: Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning 2016