Nesten halvparten av personer som blir rammet av hjerneslag blir deprimerte i løpet av de første månedene etter slaget. Flere undersøkelser har vist at depresjonen både reduserer livskvaliteten og levetiden. Man har nå undersøkt effekten av midler mot depresjon (?lykkepiller?) hos slagrammete.

Til sammen 104 personer som nylig hadde hatt hjerneslag deltok i studien. Av disse var 40 deprimerte. Alle de 104 deltakerne ble behandlet med et antidepressivt legemiddel eller en narremedisin i 12 uker. De ble deretter fulgt opp i ni år. Det viste seg at levetiden var lik for de som opprinnelig hadde vært deprimerte og de uten depresjon.

Man var mer overrasket over å finne at levetiden også økte hos de som fikk et antidepressivt legemiddel uten å være deprimert. Totalt levde 60 prosent av alle som fikk slik behandling etter ni år. I gruppen som ble behandlet med narremedisin var tallet 40 prosent.

Forskerne anbefaler at studien blir utført på nytt for å se om man kommer til samme konklusjon. I så fall kan en kortvarig kur med et antidepressivt legemiddel bli fast behandling hos alle personer som rammes av hjerneslag.

Kilde: American Journal of Psychiatry