En rekke undersøkelser har vist at vanlig bruk av p-piller minsker menstruasjonsblødninger og smerter. Dersom man ønsker å unngå blødningene helt, kan man ta p-pillene uten opphold eller hoppe over de uvirksomme pillene hvis man bruker brett med 28 tabletter.

På den måten kan man slippe blødninger inntil man igjen tar pillefrie dager eller uvirksomme piller. Det kan være nyttig under reiser, før en eksamen, et bryllup eller andre situasjoner da det er greitt å unngå menstruasjonsplager.

Man har nå undersøkt om det er trygt å droppe oppholdene mellom p-pillebrettene gjennom mange måneder. 79 kvinner i alderen 18 til 44 år deltok i studien. De ble tilfeldig delt i delt i to grupper. Deltakerne i den ene gruppen brukte p-piller på den vanlige måten. Kvinnene i den andre gruppen tok p-piller uten opphold. Alle ble fulgt opp grundig gjennom hele undersøkelsen som varte i et år.

De som tok p-piller kontinuerlig hadde litt høyere blodtrykk (8 mm hg) enn de som tok en ukes pause mellom hvert brett. Det var ingen forskjell mellom gruppene med hensyn til kroppsvekt eller blodprosent. Ingen av kvinnene ble gravide, og det var ikke tegn til forstyrrelser i livmorens slimhinne.

Litt overraskende viste det seg at de fleste som tok p-piller uten opphold helt sluttet å menstruere innen seks måneder. Dette tilsvarer resultatene man oppnår med p-sprøyten (Depo-Provera). Fordelen med å ta p-pillene kontinuerlig er at metoden er lett å avslutte hvis man ønsker. Velger man p-sprøyten kan det ta omkring et år innen menstruasjonen er som før.

* Gjelder p-piller med likt hormoninnhold i alle pillene.

Kilde: Obstetrics and Gynecology 2003