En hodeskade fører iblant til at en person som tidligere har klart seg godt i livet får betydelige problemer. Hvorfor det er slik, vet man ikke sikkert, men undersøkelser tyder at hodeskader kan utløse eller forverre psykiske plager.

For å bekrefte eller avkrefte en slik sammenheng har forskere fulgt nesten tusen pasienter som av ulike grunner hadde blitt rammet av en hodeskade. Deltakerne i undersøkelsen var 15 år og eldre og ble undersøkt jevnlig de første tre årene etter ulykken. De ble sammenlignet med en gruppe personer av lik alder og kjønn som ikke hadde vært utsatt for en hodeskade.

Det første året etter ulykken hadde 49 prosent av personene med en moderat til alvorlig hodeskade symptomer på en psykisk lidelse. Blant de som hadde hatt en beskjeden hodeskade var tallet 34 prosent. I gruppen uten hodskade slet 18 prosent av personene med psykiske plager. De som hadde hatt en psykisk lidelse tidligere i livet var mest utsatt for å få slike vanskeligheter etter hodeskaden.

Forskjellen mellom gruppene avtok gradvis de etterfølgende to årene, men deltakerne gruppen som hadde gjennomgått en hodeskade hadde hele tiden mer psykiske plager enn personene i gruppen uten en slik skade.

Kilde: Archives of General Psychiatry 2004