Godartet anfallsvis stillingsavhengig svimmelhet (benign paroxysmal posisjonell vertigo) er relativt vanlig. Ubehaget melder seg gjerne når man legger seg ned eller reiser seg fra liggende stilling.

Svimmelheten er av ?karuselltypen? og varer som regel 10-20 sekunder. Den er ledsaget av kvalme som kan vedvare i noen timer. Symptomene skyldes at små kalkkorn overstimulerer følehårene i balanseorganet. Ubehaget avtar derfor gjerne hvis man holder hodet stille slik at kornene faller til ro.

Tilstanden forekommer i alle aldersgrupper, men personer mellom 50 og 70 års alder er mest utsatt. Kvinner rammes omtrent dobbelt så hyppig som menn. Oftest dukker symptomene opp uten noen åpenbar forklaring og forsvinner av seg selv i løpet av noen uker eller måneder. Hos en av fem løsner kornene som følge av en hodeskade. Virusinfeksjoner kan også være en medvirkende årsak, og enkelte personer som har fått diagnosen virus på balansenerven lider nok egentlig av at kalkkorn er kommet på avveie i balanseorganet..
 
Midler mot svimmelhet og den ledsagende kvalmen har ofte begrenset effekt. De siste årene har man imidlertid oppdaget og gjennom vitenskapelige undersøker fått bekreftet at det er mulig flytte gruset til en fredeligere region i balanseorganet ved å gjøre bestemte hodebevegelser. 80 prosent blir bedre av en enkelt behandling, og samtlige ser ut til å bli helbredet hvis man gjentar behandlingen. Den forhindrer dessverre ikke tilbakefall, og omkring en av syv personer med får dette i løpet av et år. Ved hyppige tilbakefall kan pasienten etter hvert bli lært opp i å utføre behandingsprosedyren på egenhånd.

Den innebærer at man fra sittende stilling med hodet dreiet mot siden hvor gruset befinner seg (for eksempel høyre) blir lagt rett bakover til man ligger flatt på ryggen med hodet ut over en kant. Når svimmelheten har gitt seg, dreier man hodet og til en viss grad kroppen langsomt over til motsatt side (for eksempel venstre) slik at ansiktet etter hvert vender mot gulvet. Etter 30 sekunder blir man, uten å endre hodets stilling, hjulpet opp igjen til sittende stilling.

Prosedyren må utføres av en lege. Det skyldes blant annet at legen først må fastslå om svimmelheten skyldes grus i balanseorganet eller om en annen lidelse er årsaken til plagene. Behandlingen forutsetter også at legen har avklart på hvilken side gruset befinner seg.

Kilde: The Cochrane Library, Issue 1, 2003.