En rekke undersøkelser har vist at kvinnens fruktbarhet øker hvis hun stumper røyken. Nå viser det seg at mannen gjør klokt i å følge samme råd. Da får han flere og bedre spermier.

Danske forskere har nylig sammenlignet forløpet av svangerskap som følge av kunstig befruktning. Svangerskapene ble inndelt i to grupper. I den ene gruppen røyket fedrene forut for befruktingen. I den andre var de røykfrie. For å gjøre tolkningene av funnene enklere inkluderte man bare svangerskap hvor moren var ikke-røyker.

18 prosent av svangerskapene hvor fedrene røykte var vellykkete. Hvis pappa var røykfri var sannsynligheten for at graviditeten ble kronet med hell nesten dobbelt så stor (32 prosent). Man mener forklaringen er at stoffer i tobakk skader sædcellene. Deres evne til å befrukte egget svekkes ikke, men det vil oftere foreligge feil ved fosteret som fører til abort.

Kilde: Folkehelsa 2003