Personer som bruker et antidepressivt medikament (såkalt "lykkepille") mot en depresjon erfarer stort sett at plagene avtar eller forsvinner. Tilbakefall er dessverre ikke uvanlig når kuren avsluttes. Forskere har nylig gjennomgått den forskningen som har vært utført om denne problemstillingen.

Forskerne vurderte til sammen 31 undersøkelser med totalt 4410 personer. I gjennomsnitt ble nesten halvparten (41 prosent) av personene igjen deprimerte når de avsluttet behandlingen. Av de som fortsatte med tablettene forble fire av fem friske.

I de fleste undersøkelsene ble pasientene behandlet i 12 måneder. Det var få undersøkelser som belyste forløpet av en depresjon ved lengre behandling. Etter det man vet i dag ser det derfor ut til at man bør bli behandlet i minst et år.

Om effekten av medikamentene vedvarer ved fortsatt behandling, og ved hvilket tidspunkt man eventuelt kan slutte med dem uten risiko for tilbakefall, vil bli avklaret gjennom undersøkelser hvor pasientene blir fulgt opp i lengre tid.

Kilde: Lancet