Risikoen for å bli rammet av føflekkkreft øker med antall føflekker man har på kroppen. Livsutsiktene er gode hvis en ondartet føflekk blir fjernet før den rekker å vokse nedover i huden.

Ved å jevnlig sjekke føflekkene sine kan man se om de endrer seg og kontakte lege hvis så skjer. Følgende kjennetegn tilsier at man bør la en lege kikke på en føflekk.

o den har ujevn farge
o den øker i størrelse
o bredden overstiger 0,5 centimeter
o grensen mot normal hud er buklete og ujevn
o føflekken blør, klør eller virker irritert

Forskere har nylig beregnet risikoen for at en føflekk skal bli farlig. De fant at en av 200.000 føflekker hos menn og kvinner under 40 år ble ondartete i løpet av et år. Hyppigheten av føflekkreft øker imidlertid med alderen. Økningen er størst blant menn, og i 60-års alder blir årlig en av 33.000 føflekker ondartete. I 80-års alder var tallet en av 3.000 hos menn og en av 11.000 hos kvinner.

Nytten av å lete etter føflekkreft hos unge mennesker er således liten. Med økende alder bør man derimot være ekstra oppmerksom på ovennevnte endringer. Det er også viktig å følge med - uavhengig av alder - dersom personer i nærmeste familie har blitt rammet av denne sykdommen i ung alder, man selv tidligere har hatt en ondartet føflekk eller man har uvanlig mange føflekker.

Kilde: Archives of Dermatology
Foto: © iStockphoto.com/izusek