Er barn som går i barnehage mer eller mindre utsatt for å bli rammet av astma? Det har man forsøkt å finne svar på ved å sammenligne forekomsten av astma blant barn som går i barnehage med barn som er hjemme.

Forskerne fulgte 1246 nyfødte fram til 13 års alder. De fant at astma forekommer sjeldnere blant de som går i barnehage sammenlignet med hjemmeværende barn og at gevinsten er størst hvis man begynner i barnehage allerede i seks måneders alder. Det viste seg også at risikoen for å få astma synker med antall søsken. Barn som vokser opp i en stor søskenflokk får sjeldnere astma enn det enebarn gjør.

Forskernes mener årsaken er det økte antallet forkjølelser og andre infeksjoner som gjerne følger med samvær med mange barn. Det gir immunforsvaret konstruktive oppgaver slik at det ikke får anledning til å forårsake betennelser i kroppen. Astma er en kronisk betennelse i luftveiene.

Forskningsmetoden man benyttet i denne undersøkelsen har svakheter, og funnene bør derfor bekreftes i nye undersøkelser før man kan feste lit til resultatet.

Kilde: New England Journal of Medicine.