Det er en vanlig oppfatning at gamle mennesker ikke tåler den belastningen en operasjon innebærer. Dette er ikke nødvendigvis riktig.

Forskere fra Mayoklinikken i USA gjort rede for resultatene fra operasjoner på 31 menn og kvinner i alderen 100 til 107 år. Størrelsen på inngrepene varierte fra innsetting av kunstig hofteledd til behandling for grå stær. Overlevelsen ble sammenlignet med jevnaldrende som ikke ble operert. Det ble ikke funnet noen forskjell.
 
Selv om årsaken til de gode resultatene kan skyldes forbedringer i medikamentell behandling og kirurgiske teknikker de siste årene, tyder undersøkelsen på at eldre mennesker nok ikke er så skrøpelige som vi kanskje tror. Alderen i seg selv er således ikke en grunn til å nekte eldre operasjoner de har behov for.

Kilde: Journal of the American Geriatrics Society