Det hevdes iblant at eldre menn søker unge kvinner. Andre mener at ordtaket "like barn leker best" er en mer dekkende beskrivelse av virkeligheten. Man har nylig gjennomført en undersøkelse for å finne ut hva vi legger vekt på i valg av partner.

Amerikanske forskere spurte 1000 kvinner og menn i alderen 18 til 24 år om hvilke egenskaper de søker hos en kjæreste. Deltakerne ble også spurt hva de anså for å være sine egne sterke sider. Det viste seg at det var betydelig sammenfall mellom kjennetegnene til en drømmepartner og de egenskapene man anså for å være positive ved en selv.

Undersøkelsen tyder på at vi forsøker å finne en livsledsager som ligner oss med hensyn til utseende, utdannelse, intellekt, økonomi og alder. Den intelligente og veltrente kvinnen søker således en tilsvarende, jevngammel mann. En rik mann foretrekker gjerne en kvinne med god økonomi.

Undersøkelsen tyder på at vi søker likesinnede og at vi stort sett er realistiske i vår "verdi" på ekteskapsmarkedet. Det bidrar forhåpentligvis til stabile forhold.

Kilde: New Scientist 2003