De siste årene har fødende fått ulike alternativer til den vanlige fødestillingen i seng. Noen velger å føde mens de sitter på huk. Andre foretrekker å ligge halvt sittende i en Sakkosekk. Ved enkelte fødeklinikker får den fødende tilbud om å oppholde seg i et vannbasseng under åpningsfasen - det vil si fram til livmorhalsen er så utvidet at fosteret kan "trykkes ut" (utdrivningsfasen).

 Man har undersøkt hvilke fordeler og ulemper oppholdet i basseng medfører.

274 fødende ble tilfeldig delt i to grupper. Kvinnene i den ene gruppen fikk tilbud om å ligge i et basseng med 37 grader. Den andre gruppen gjennomførte fødselen på vanlig måte. Man sammenlignet deretter kvinnenes behov for smertestillende. Det viste seg å være like stort i begge gruppene. Det var heller ingen forskjell varigheten av fødselen, behovet for å benytte vakuum eller tang, graden av rifter i underlivet eller forekomst av infeksjoner hos mor eller barn. Barn av mødre som hadde oppholdt seg i vann trengte litt hyppigere hjelp til å puste etter fødselen enn de andre barna. Denne forskjellen var imidlertid så beskjeden at den ikke sikkert kan tillegges vekt.

Forskernes hovedkonklusjon er at opphold i badekar under åpningsfasten dessverre ikke gir en mindre smertefull fødsel.

Kilde: Birth 2001; 28:84-93.