Har du vasket hendene dine? Dette spørsmålet hører hver dag tusenvis av norske barn. God håndhygiene forebygger både flekker på klær og innredning og smittsomme sykdommer. Forskere har nå undersøkt hva vi oppnår med disse stadige påminnelsene.

305 engelske skolebarn i alderen 5-12 år ble inndelt i to grupper. Deltakerne i den ene gruppen vasket hendene da de ankom skolen om morgen, før og etter skolematen og da de gikk hjem. Barna i den andre gruppen var ikke pålagt jevnlig håndvask. Man registrerte fravær fra skolen på grunn av sykdom i de to gruppene.

Barna som vasket hendene sine hadde 20 prosent færre fraværsdager på grunn av forkjølelser og nesten 50 prosent mindre fravær som følge av omgangssyke sammenlignet med gruppen som ikke vasket hendene sine. Mindre sykdom blant barna som vasket hendene førte trolig også til at deres søsken og foreldre holdt seg friskere. Håndvask noen ganger daglig er således et effektivt tiltak både for store og små. Det er dessuten gratis og har ingen bivirkninger.

Kilde: Bandolier 2003